วิธีการชำระเงิน

การแจ้งชำระเงิน

แจ้งการชำระเงินที่หน้า >> แจ้งชำระเงิน ของเรา ใช้รหัสคำสั่งซื้อของคุณเป็นข้อมูลอ้างอิงในการชำระเงิน คำสั่งซื้อของคุณจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าเงินจะถูกหักล้างในบัญชีของเรา

0